Tuyển sinh

Chương trình học

Chương trình học

17/6/2019 50 Lượt xem

Sứ mệnh của trường Sunshine School là cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng cao từ cấp mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông dựa trên những triết lý và thực tiễn giáo [...]

Khám phá
Học phí

Học phí

17/6/2019 46 Lượt xem

Sứ mệnh của trường Sunshine School là cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng cao từ cấp mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông dựa trên những triết lý và thực tiễn giáo [...]

Khám phá
Thực đơn

Thực đơn

17/6/2019 54 Lượt xem

Sứ mệnh của trường Sunshine School là cung cấp một chương trình giáo dục chất lượng cao từ cấp mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông dựa trên những triết lý và thực tiễn giáo [...]

Khám phá